Kilowatogodzina kWh: definicja, przykład i kalkulator konwersji

By | January 6, 2023

gwh co to

Gospodarstwo domowe zużywa miesięcznie kilkaset do kilku tysięcy (przy ogrzewaniu prądem dużego domu) kWh energii elektrycznej. Podstawową jednostką jest Wat [W] z fizyki wiemy, że jest to jednostka mocy. 1 W odpowiada pracy wykonanej w ciągu 1 sekundy i jest ona równa 1 [J] dżulowi. Jednak https://www.fx770.net/funt-nad-napiecia-on-johnson-s-victory-13-grudzien-2019-13-grudzien-2019/ do przeliczania poboru energii przez urządzenia wystarczy nam jedynie podstawowa wiedza. Licznik kWh to licznik energii elektrycznej, który mierzy ilość energii elektrycznej w kWh, która została zużyta w domu. Licznik kWh ma wyświetlacz licznika, który zlicza jednostki kilowatogodzin (kWh).

gwh co to

KWh to jednostka kilowatogodziny jest to jednostka pracy, energii czy ciepła. Kilowatogodzina jest jednostką energii najczęściej stosowaną w życiu codziennym. W tej jednostce rozliczane jest zużycie energii elektrycznej.

Wat jednostka

Zużycie energii obliczane jest poprzez obliczenie różnicy wskazań licznika w podanym okresie. Koszt rachunku za energię elektryczną jest obliczany poprzez pomnożenie ilości zużytych kWh przez koszt 1 kWh. Energia E w kilowatogodzinach (kWh) jest równa mocy P w kilowatach (kW) pomnożonej przez 4 zadawaj pytania przed rozpoczęciem handlu czas t w godzinach (h). Potoczny skrót „kilowat” jest błędem technicznym, ponieważ kilowat to jednostka mocy, a nie energii. Dla kieszeni klienta „moc” jest jednak pojęciem mało istotnym. Zużycie energii w domu waha się w granicach 150kWh..1500kWh miesięcznie lub 5kWh..50kWh dziennie.